تصاویر | مراسم مذهبی هندوها با ۱۰۰ میلیون نفر شرکت کننده!

20 آذر 1397 ساعت 15:35

به گاین مراسم هر ۳ سال برگزار می شود و در طول دو ماه برگزاری در حدود ۱۰۰ میلیون نفر برای زدودن گناهان از خود گردهم می آیند. همچنین هر سه سال ۲۲ پل موقت برای عبور میلیون ها نفر پیاده و سواره روی رودخانه ها ساخته می شوند. بیش از یک هزار و ۷۰۰ کپسول فولادی شناور تعمیر و به هم متصل می شوند. شنا در رودها پس از غروب خورشید برای زدودن گناهان بخشی از این مراسم است.
 


کد مطلب: 144820

آدرس مطلب: http://www.asretaadol.ir/gallery/144820/2/تصاویر-مراسم-مذهبی-هندوها-۱۰۰-میلیون-نفر-شرکت-کننده

عصر تعادل
  http://www.asretaadol.ir